Zoeken

Gemeente Oostzaan en CBS De Korenaar helpen wilde bijen met bijenhotels

Gepubliceerd op 25 mei 2021

Op donderdag 20 mei plaatsten wethouder Dral en leerlingen van CBS De Korenaar twee bijenhotels op de Algemene Begraafplaats. Insecten en bijen hebben het moeilijk in Nederland, op deze manier worden de wilde bijen geholpen.

Wilde bijen worden bedreigd in hun bestaan. “Wilde bijen zijn cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Met een professioneel bijenhotel kunnen wij de bij een gemakkelijk en snel een kunstmatige nestgelegenheid bieden”, aldus wethouder Rosemarijn Dral.

De leverancier van het bijenhotel gaf de kinderen informatie over de verschillende soorten bijen die in dit bijenhotel nestelen. Na afloop ontvingen de leerlingen van Omgevingsdienst IJmond een insectenhotel voor op het schoolplein en bijvriendelijk bloemenzaad.

De plaatsing van het bijenhotel is een initiatief van de gemeente Oostzaan en Omgevingsdienst IJmond. Het bijenhotel is een door de stichting “Heel Nederland zoemt” goedgekeurd model. Het is gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.