NME heeft als doel om kennis over natuur, milieu en duurzaamheid door middel van educatie over te dragen. Educatie beleven door doen, ervaren & genieten. Een actieve manier om natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving. In opdracht van de gemeenten voeren wij projecten uit en bieden lessen aan.

Laatste nieuws