Welkom op de website van NME Beverwijk en Heemskerk!

NME Beverwijk en Heemskerk wil kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid overdragen op de inwoners van deze gemeenten. Dit willen wij doen door middel van educatie waarbij de beleving centraal staat; beleven door te doen, door te ervaren, door te genieten. Wij hopen op deze manier natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de omgeving.

In opdracht van de gemeente voeren wij jaarlijks verschillende projecten uit en bieden een vast lesaanbod aan basisscholen aan. Dit lesaanbod bestaat uit natuurexcursies, gastlessen, lesprogramma’s op kinderboerderijen De Baak en Dierendorp en de uitleen van leskisten. Daarnaast organiseren wij maandelijks activiteiten op kinderboerderij De Baak en op verschillende locaties in Heemskerk.

Laatste nieuws